MyArrow Investors Careers Offices About Arrow EMEA arrow.com Arrow ECS Bulgaria


 

Arrow ECS d.o.o.

 

Podjete Arrow ECS je vodilni ponudnik rešitev v Evropi na področju virtualizacije, varnosti in shranjevanju podatkov. Z vrhunskimi strokovnjaki na posameznim področju za vas oblikujemo primerne rešitve, svetujemo in izobražujemo. Izgradite si primerno, varno in zanesljivo infrastrukturo.

Distribucija

 

Kot naši partnerji, ki prinašajo končnim kupcem rešitve na področju njihovega informacijskega sistema, ki jim omogočajo povečati njihovo dodano vrednost in poslovno vrednost, tudi Arrow ECS teži k temu, da bi svojim partnerjem ponudilo distributerske storitve, ki prinašajo partnerjem fokus na njihovo osnovno dejavnost, ki je seveda delo s končnimi kupci.

Svetovanje

 

Za vas bi radi dodali dodatno vrednost produktom in rešitev, ki jih ponujamo. Naši zaposleni so pridobili zahtevno tehnično znanje in veščine, ki so na razpolago našim partnerjem. S tem vam omogočamo prepoznati prave vrednote naših rešitev.

Izobraževanja

 

Arrow ECS Education izhaja iz velike mednarodne skupine, ki se ukvarja z distribucijo tehnoloških rešitev z dodano vrednostjo. Naše delovanje temelji na dveh značilnosti, ki sta globoko ukoreninjeni v naš sistem.